Python Vadovėlis/Labas, Pasauli

Iš wiki.angis.net.
Jump to navigation Jump to search


 ← Įvadas Turinys Kas čia eina? → 


Ką sužinosi?

Perskaitęs šį skyrių, turėtum suprasti kaip teksto redaktoriumi rašyti programas, kaip parašytas programas išsaugoti kompiuterio atmintyje ir kaip jas paleisti.

Spausdinimas

Istoriškai taip jau susiklostė, kad programavimo pamokos dažniausiai prasideda nuo mažos ir paprastos programėlės pavadinimu „Labas, Pasauli!“ arba angliškai „Hello, World!“.

Labas, pasauli.png

Python'o programavimo kalboje programa atrodytų taip:

print("Labas, Pasauli!")

Programavimas kodo redaktoriumi

Programavimui rekomenduoju naudoti kodo redaktorių LR NŠA Python, kaip aprašytą skyriuje Python ir Visual Studio Code diegimas. Savo kompiuteryje atsidaryk šią programavimo aplinką, sukurk naują failą (File -> New File arba Failas -> Naujas failas), įkopijuok šį kodą ir tuomet failą išsaugok (File -> Save arba Failas -> Išsaugoti) pavadinimu labas.py.

Sveikiname! Sukūrei savo pirmą Python programą.

(Jeigu tokios programavimo aplinkos įsidiegti savo kompiuteryje negali, žr. kitą žingsnį).

Dabar parašytą programą paleisk vykdyti: tiesiog paspausk žalią mygtuką dešinėje viršuje.

Kai paleisi šią programą, ji suveiks ir terminale atsiras užrašas:

Labas, Pasauli!

Alternatyvus būdas: Programavimas paprastu teksto redaktoriumi

Jeigu kodo redaktoriaus negali įsidiegti savo kompiuteryje dėl kokių nors priežasčių, programuoti galima ir tiesiog paprasčiausiu teksto redaktoriumi, pvz. Notepad.

Tiesiog sukurk naują paprastą tekstinį failą (.txt), jame įrašyk programinį kodą print("Labas, Pasauli!"), failą išsaugok pavadinimu labas.py.

Dabar parašytą programą paleisk vykdyti, tiesiog konsolėje parašęs python3 labas.py

Tavo programa parašys:

Labas, Pasauli!

Eime toliau

Labai rekomenduoju kiekvieną programos pavyzdį pasibandyti pačiam - parašyk ir tada pasileisk programą. Mūsų praktikoje toks mokymosi procesas yra pats efektyviausias ir veiksmingiausias.

Na, o dabar keliaukime prie kiek sudėtingesnės programos pavyzdžio:

print("Gyveno kadaise Paryžiuj bobutė –")
print("Prie Eifelio bokšto turėjo ji butą.")
print("Ji visko pasauly klausytis norėjo,")
print("Bet viena kairiąja ausim tegirdėjo.")

Kai paleidi šią programą, ji parašo J. Erlicko eilėraščio Bobutė iš Paryžiaus (2) ištrauką:

Gyveno kadaise Paryžiuj bobutė –
Prie Eifelio bokšto turėjo ji butą.
Ji visko pasauly klausytis norėjo,
Bet viena kairiąja ausim tegirdėjo.

Kai kompiuteris paleidžia programą, pirmiausia jis mato:

print("Gyveno kadaise Paryžiuj bobutė –")

Todėl kompiuteris užrašo:

Gyveno kadaise Paryžiuj bobutė –

Tada kompiuteris skaito kitą eilutę ir mato:

print("Prie Eifelio bokšto turėjo ji butą.")

Todėl ir ją užrašo kompiuterio ekrane:

Prie Eifelio bokšto turėjo ji butą.

Taip kompiuteris žiūri į kiekvieną eilutę *iš eilės*, ir ją įvykdęs - eina toliau: skaito kitą eilutę, ją įvykdo ir t.t. Taip kompiuteris vykdo visas surašytas komandas, kol pasiekia programos pabaigą.

Terminologija

Taigi pats laikas truputį paaiškinti, kas vyksta ir trumpai supažindinti su terminologija.

Prieš tai rašydami kodą, mes naudojame „funkciją“ pavadinimu print. Po funkcijos pavadinimo print rašomi skliausteliai (), kuriuose nurodome tos funkcijos parametrus/argumentus. Pažiūrėk į pavyzdį:

print("Labas, Pasauli!")

funkcijai duodamas vienas parametras, kuris yra "Labas, Pasauli!". Ar pastebėjai, kad šis parametras, sudarytas iš simbolių grupės, kuri įrašyta tarp dviejų kabučių ("")? Programuotojai tai vadina „rašytinių simbolių seka“ ar trumpiau tariant „eilute“ (tekstine reikšme, angliškai 'string'). Kitas tekstinės reikšmės pavyzdys yra "Gyveno kadaise Paryžiuj bobutė".

Užrašyta funkcija su argumentais yra komanda, kurią supranta Python'as. Sakinio pavyzdys:

print("Labas, Pasauli!")

Paprasčiau tariant, komandą gali įsivaizduoti kaip vieną programos eilutę.

Kol kas terminologijos pakaks, keliaujam į kitą poskyrį ir mokomės toliau.

Ženklo \n naudojimas

\n (kaitos ženklas, angliškai - escape character), arba nauja eilutė. Rašant tekstą, visas tekstas po \n yra užrašomas naujoje eilutėje. Pabandyk suprasti šią programą:

print("Labas, Pasauli!\nKą turėčiau daryti?")

Kurios rezultatas yra toks:

Labas, Pasauli! 
Ką turėčiau daryti?

\n naudojamas, kai norime tekstą perkelti į kitą eilutę, bet nenorime naudoti kelių print() komandų.

Spausdinimo komanda automatiškai naudoja \n, t.y. kiekviena komanda tekstą spausdina vis naujoje eilutėje, net jeigu pats \n ir neužrašai. Paprasčiau suprasti bus pamačius pavyzdį:

print("Labas, Pasauli!")

iš tikrųjų yra:

print("Labas, Pasauli!\n")

Aritmetinės operacijos

Programos pavyzdys:

print("2 + 2 yra", 2 + 2)
print("3 * 4 yra", 3 * 4)
print("100 - 1 yra", 100 - 1)
# Atkreipk dėmesį, python'e aritmetikoje skaičiai po kablelio rašomi su tašku (.)
print("((33 + 2) / 5 + 11.5 yra", (33 + 2) / 5 + 11.5)

Rezultatas:

2 + 2 yra 4
3 * 4 yra 12
100 - 1 yra 99
(33 + 2) / 5 + 11.5 yra 18.5

Aritmetinės išraiškos

Šiame pavyzdyje, rašymo funkcija print() yra su dvejais argumentais, kurie atskirti kableliu. Panagrinėkime pirmoje eilutėje užrašytą komandą:

print("2 + 2 yra", 2 + 2)

Pirmas argumentas yra teksto eilutė "2 + 2 yra" ir antras argumentas yra aritmetinė išraiška 2 + 2, tiksliau tariant viena iš aritmetinių operacijų.

Atkreipk dėmesį, kad eilutė, kuri yra užrašyta kabutėse yra atspausdinama kaip tekstas, o išraiška užrašyta be kabučių yra apskaičiuojama ir užrašomas atsakymas.

Python'o programavimo kalba turi septynias pagrindines skaičių operacijas.

Operacija Simbolis Pavyzdys
Kėlimas laipsniu ** 5 ** 2 == 25
Daugyba * 2 * 3 == 6
Dalyba / 14 / 3 == 4.666666666666667
Sveikųjų skaičių dalyba // 14 // 3 == 4
Liekana % 14 % 3 == 2
Sudėtis + 1 + 2 == 3
Atimtis - 4 - 3 == 1

Atkreipk dėmesį, kad yra trys dalybos būdai: vienas grąžina dešimtainį skaičių, antras – tik dalybos sveikąją dalį, o trečias – liekaną. Operacijų tvarka tokia pati kaip matematikoje:

 • pirmiausiai atliekami veiksmai skliausteliuose ()
 • kėlimas laipsniu **
 • iš kairės į dešinę: daugyba *, dalyba/, sveikoji dalyba //, dalybos liekana %
 • iš kairės į dešinę: sudėtis + ir atimtis -

Taigi, užrašydamas formules, nepamiršk skliaustelių!

Komentarai

Rašant daug kodo, ateityje tikrai ne viską atsiminsi. Todėl programoje gali naudoti komentarus, kurie yra tiesiog pastabos/paaiškinimai sau pačiam arba kitiems programuotojams. Pavyzdžiui:

# Skaičiaus PI išraiška kompiuterio ekrane
print(22 / 7)

Rezultatas:

3.14285714286

Atkreipk dėmesį, kad komentaras prasideda grotelių ženklu: #. Komentarai yra skirti žmonėms, pagerinti programos skaitomumą.

Taip pat svarbu suprasti, kad po # galima naudoti bet kokius ženklus ir kompiuteris visą šį tekstą ignoruos iki pat eilutės galo.

# Skaičiaus PI išraiška kompiuterio ekrane
print(22/7) # tokiu būdu gauname tik apytikslę PI reikšmę

Pavyzdžiai

Kiekvieno skyriaus gale bus pateikiami su skyriaus tema susiję pavyzdžiai. Turėtum juos peržvelgti ir išsiaiškinti ar supratai. Taip pat juos gali įsikelti į python'o kodo redaktorių ir pažiūrėti kaip viekia. Jeigu suprasi, keliauk toliau, jeigu ne, bandyk dar kartą perskaityti skyriaus medžiagą ir suprasti pavyzdžių logiką.

Danija.py

print("Būti ar nebūti, štai kur klausimas.")
print("        -- Šekspyras")

Rezultatas:

Būti ar nebūti, štai kur klausimas.
        -- Šekspyras

Mokykla.py

print("Pirmoji klasė")
print("1 + 1 =", 1 + 1)
print("2 + 4 =", 2 + 4)
print("5 - 2 =", 5 - 2)
print()
print("Trečioji klasė")
print("243 - 23 =", 243 - 23)
print("12 * 4 =", 12 * 4)
print("12 / 3 =", 12 / 3)
print("13 / 3 =", 13 // 3, "liekana", 13 % 3)
print()
print("Penktoji klasė")
print("123.56 - 62.12 =", 123.56 - 62.12)
print("(4 + 3) * 2 =", (4 + 3) * 2)
print("4 + 3 * 2 =", 4 + 3 * 2)
print("3 ** 2 =", 3 ** 2)

Rezultatas:

Pirma klasė
1 + 1 = 2
2 + 4 = 6
5 - 2 = 3

Trečia klasė
243 - 23 = 220
12 * 4 = 48
12 / 3 = 4
13 / 3 = 4 liekana 1

Penktoji klasė
123.56 - 62.12 = 61.44
(4 + 3) * 2 = 14
4 + 3 * 2 = 10
3 ** 2 = 9

Pratimai

1. Parašyk programą, kuri atspausdintų tavo vardą, pavardę ir gimtadienį kaip atskiras eilutes.

Sprendimas #1  
print("Ada Lovelace", "gimusi", "1815 m. gruodžio 10 d.")
print("Albertas Einšteinas", "gimęs", "1879 m. kovo 14 d.")
print(("Styvas Džobsas"), ("gimęs"), ("1955 m. vasario 24 d."))

2. Parašyk programą, kuri parodytų visų 7 artimetinių operacijų panaudojimą.

Sprendimas #2  
print("5**5 =", 5**5)
print("6*7 =", 6*7)
print("56/8 =", 56/8)
print("14//6 =", 14//6)
print("14%6 =", 14%6)
print("5+6 =", 5+6)
print("9-0 =", 9-0)

Išnašos

 ← Įvadas Turinys Kas čia eina? →