Sąrašas (List)

Iš wiki.angis.net.
Jump to navigation Jump to search

Sąrašas (List) Python programavimo kalboje yra vienas iš jau sukurtų ir integruotų duomenų tipų. Listus naudojame saugoti elementams, kurių skaičius yra neribojamas, o tipas gali būti bet koks (tekstinė reikšmė (str), skaičius (int), žodynas (dictionary) ir t.t.). Taip pat įsidėmėk, kad sąrašas kaip elementą gali turėti ir kitą sąrašą, ir tai vadinama įdėtu listu (nested list). Sąrašus užrašome taip: pirma eina sąrašo pavadinimas, tada lygybės ženklas ir visi elementai laužtiniuose skliaustuose (elementus tarpusavyje atskiriame kableliu) sąrašo_pavadinimas = [elementas1, elementas2, elementas3]. Sąrašo pavyzdys:

duomenys = ['uosis', 1, ['labas','ate'], True]
print(duomenys) # ['uosis', 1, ['labas', 'ate'], True]

Prieiga prie sąrašo elementų

Aukščiau pateiktame pavyzdyje matai, kad jeigu atspausdiname sąrašą, tai gauname visą sąrašą, bet ne atskirus elementus. Kadangi sąrašo elementai Python programavimo kalboje yra indeksuojami, tai gauti elementą galime nurodę jo indeksą. Tik atsimink, kad pirmas sąrašo elementas indeksuojamas 0. Elementai gali dubliuotis, o pridėjus papildomą elementą į sąrašą - jis prisidės sąrašo gale, todėl visų kitų elementų indeksavimas nesikeis (nebent nurodysime kitaip) Pavyzdžiui:

medžiai = ['uosis', 'ąžuolas', 'liepa', 'drebulė', 'uosis']
print (medžiai) # ['uosis', 'ąžuolas', 'liepa', 'drebulė']

print (medžiai[0]) # uosis
print (medžiai[1]) # ąžuolas
print (medžiai[2]) # liepa
print (medžiai[3]) # drebulė
print (medžiai[4]) # uosis

medžiai.append('eglė')
print(medžiai) # ['uosis', 'ąžuolas', 'liepa', 'drebulė', 'uosis', 'eglė']

Sąrašas gali būti indeksuojamas ir nuo pabaigos. Iš principo viskas lygiai taip pat kaip ir tekstinės reikšmės indeksavime.

Sąrašo elementas: uosis ąžuolas liepa drebulė uosis eglė
Pozicija: 0 1 2 3 4 5
Pozicija skaičiuojant nuo galo: -6 -5 -4 -3 -2 -1

Neigiamas indeksavimas

Jeigu įvedi neigiamą indeksą, tai gausi sąrašo elementą skaičiuojant nuo galo.

medžiai = ['uosis', 'ąžuolas', 'liepa', 'drebulė', 'uosis']
print (medžiai[-2]) # drebulė
print (medžiai[-4]) # ąžuolas

Sąrašo pjaustymas (list slicing)

Taigi atsimink, kad:

 • sąrašo elementai yra indeksuojami
 • sąrašo elementai gali dublikuotis
 • sąrašo elementų eiliškumas pridėjus naują elementą nesikeičia
 • sąrašo elementus galima keisti, pridėti, atimti

Sąrašo elementų keitimas

Pridėti elementus į sąrašą

Pašalinti elementus iš sąrašo

Sąrašo elementų peržiūrėjimas naudojant ciklą

Sąrašo (?) List Comprehension

Sąrašo supratimas su sąlygine logika

Sąrašo rūšiavimas

Sąrašo kopijavimas

Sąrašo reikšmių keitimas

Sąrašo sudėjimas/sujungimas (Join lists)

Nested sąrašai

Sąrašo metodai

   Clear()
   Pop()
   Remove()
   Index()
   Count()
   Sort()
   Reverse()
   Join()

Slices

Sąrašo užduotys