Python sintaksė

Iš wiki.angis.net.
Jump to navigation Jump to search


Rašybos taisyklės

Python programavimo kalboje itin svarbu programinio kodo tvarka:

 • kodo eilutės turi būti vienodai atitrauktos nuo kairiojo krašto. Pavyzdžiui,
a = 10
 print(a)

bus kompiliavimo klaida, nes antroji eilutė atitraukta toliau.

 • vienoje eilutėje gali būti tik vienas programinis sakinys. Pavyzdžiui,
a = 10  print(a)

taip pat bus kompiliavimo klaida, nes vienoje eilutėje užrašyti du skirtingi veiksmai.

a = 1
if a == 1:
  print("yes")
  print(a)
  print("is equal to 1")

trečioji, ketvirtoji ir penktoji eilutės sudaro vieną kodo bloką (sąlygos sakinio šaką), nes yra atitrauktos nuo kairiojo krašto vienodai.

Raktiniai žodžiai

Simboliai

 • Priskyrimas (simbolis '=', lygybės ženklas). Šiuo veiksmu kintamajam (vardui kairėje '=' simbolio pusėje) priskiriama reikšmė iš dešiniosios pusės, pavyzdžiui,

pi=3.1415.

 • Palyginimas (simbolis '==', dvigubas lygybės ženklas). Šiuo veiksmu palyginamos reikšmės abiejose simbolio pusėse, pavyzdžiui,

manoŪgis == tavoŪgis rezultatas bus True, jei manoŪgis ir tavoŪgis reikšmės vienodos.

Taip pat žr. Palyginimai daugiau ('>'), daugiau arba lygu ('>='), mažiau ('<'), mažiau arba lygu ('<='), nelygu ('!=').

 • Taškas (simbolis '.'). Šiuo simboliu atskiriami modulio, objekto ir komandos pavadinimai, pavyzdžiui, lygis1.princas.eik() modulio vardas lygis1 atskiriamas nuo objekto vardo princas ir jo komandos eik.

Konstantos

Atkreipk dėmesį, jog šios konstantos rašomos iš didžiųjų raidžių:

 • True (tiesa)
 • False (netiesa)
 • None (nieko)

Loginiai jungtukai

Šie operatoriai reikalingi Būlio algebrai (t.y. loginių reikšmių skaičiavimui):

 • and
 • or
 • not
 • is

Pagrindiniai programavimo žodžiai

 • Sąlygos sakinys if (lietuviški sinonimai - jei/jeigu - ojei/ojeigu - kituatveju) , kuris vykdo eilučių bloką atsižvelgdamas į sąlygą. Taip pat žr. else, elif.
 • Funkcijos deklaravimas def (lietuviškas sinonimas - komanda), kuris sukuria funkciją (kitaip - procedūra, metodas, komanda).
 • Funkcijos reikšmės grąžinimas return sakinys (lietuviški sinonimai - grįžk/grąžink), kuriuo grįžtama iš komandos/procedūros, arba iš komandos/procedūros grąžinama reikšmė.
 • The pass statement, which serves as a NOP. It is syntactically needed to create an empty code block.
 • global
 • nonlocal

Ciklai

 • Ciklas for (lietuviškas sinonimas - kiekvienam), kuris iteruoja per "iteruojamą" objektą, pvz., masyvą.
 • Ciklas while (lietuviškas sinonimas - kol), kuris vykdo bloko instrukcijas tol, kol sąlyga yra teisinga.
 • The break statement, exits from the loop.
 • The continue statement, skips this iteration and continues with the next item.
 • in

Modulių importavimas

 • import
 • from
 • as
 • import sakinys (lietuviški sinonimai - reikalingas / reikalinga / reikalingi), kuriuo importuojami kiti Python parašyti moduliai. Po import sakinio, nurodyto modulio kintamuosius ir/ar komandas galima naudoti importavusiame modulyje, pavyzdžiui
reikalingas laikas
diena = laikas.šiandien().diena

Išskirtinių situacijų valdymas

 • The try statement, which allows exceptions raised in its attached code block to be caught and handled by except clauses; it also ensures that clean-up code in a finally block will always be run regardless of how the block exits.
 • The raise statement, used to raise a specified exception or re-raise a caught exception.
 • finally
 • except
 • with

Objektinis programavimas

Asinchroninis programavimas ir kt.

 • await
 • async
 • yield
 • lambda
 • assert
 • del

Standartinės funkcijos

 • print
 • append
 • len
 • iter
 • next

Suderinamumas su standartu

Suderinamumas su Python 3.x

Angis.net naudoja modifikuotą Skulpt Python implementaciją. Dabartinėje versijoje palaikoma beveik visa Python 3.x sintaksė, išskyrus kelias, retai naudojamas išimtis.

Skirtingai nuo Skulpt, Angis leidžia vartoti taip pat ir ne angliškus kintamųjų ir funkcijų pavadinimus, todėl programuojant galima naudoti lietuvių kalbą (ir kitas kalbas) - kaip ir "standartiniame" Python.

Suderinamumas su Python 2.x

Skirtingai nuo Skulpt, Angis.net nepalaiko Python 2.x sintaksės . Kitaip tariant,

print "testas"

Angies.net platformoje neveiks (parametrus reikia nurodyti skliausteliuose).

Šiaip ar taip, Python 2.x versija oficialiai baigė savo gyvavimą, todėl programuotojai turėtų pereiti į Python 3.x versiją.