Python Vadovėlis/Įvadas į importuotas bibliotekas ir kitas funkcijas

Iš wiki.angis.net.
Jump to navigation Jump to search
 ← Įvadas į objektinį programavimą Python 3 Turinys Pabaiga → 

Šiame skyriuje apžvelgsime kai kurias funkcijas iš įvairių importuotų bibliotekų, kurios yra dažniausiai naudojamos Python'e. Šis skyrius nėra būtinas norint visiškai suprasti Python'o pagrindus. Šis skyrius skirtas parodyti tolesnes Python'o galimybes, kurias galima panaudoti su tuo, ką jau žinote apie kalbą.

math

Matematikos biblioteka aprėpia daug naudingų ir programoms reikalingų funkcijų, kurios atlieka įvarias matematines operacijas (kai neužtenka Python'o operatorių).
Šiame skyriuje daroma prielaida, kad turi matematikos žinias iki trigonometrijos kurso imtinai.

Šiame sąraše išvardintos visos matematikos bibliotekos funkcijos:

 • math.ceil (Suapvalina skaičių iki artimiausio skaičiaus po kablelio)
 • math.copysign (Grąžina absoliučią reikšmę x su ženklu, kurį turi skaičius y. (x, y))
 • math.fabs (Grąžina absoliučią skaičiaus reikšmę, kaip slankiojo kablelio reikšmę)
 • math.factorial (Grąžina skaičiaus faktorialą)
 • math.floor (Grąžina didžiausią sveikąjį skaičių, mažesnį arba lygų duotajam skaičiui)
 • math.fmod (Nėra pati idealiausia funkcija su kuria galima pasiekti nurodytą tikslą. Šiame skyriuje nebus detaliau paaiškinta.)
 • math.frexp (Už šios pamokos ribų. Šiame skyriuje nebus detaliau paaiškinta.)
 • math.fsum (Grąžina visų skliausteliuose esančių skaičių sumą)
 • math.isfinite (Patikrina ar skaičius yra baigtinis)
 • math.isinf (Patikrina ar skaičius yra begalinis ar ne)
 • math.isnan (Patikrina, ar reikšmė yra NaN (ne skaičius), ar ne)
 • math.modf (Už šios pamokos srities ribų. Šiame skyriuje nebus detaliau paaiškinta.)
 • math.trunc (Už šios pamokos srities ribų. Šiame skyriuje nebus detaliau paaiškinta.)
 • math.exp (Apskaičiuoja eksponentinę funkciją e^x, kur e yra matematinė konstanta)
 • math.expm1 (Grąžina E^x - 1)
 • math.log (Grąžina natūralųjį skaičiaus logaritmą)
 • math.log1p (Grąžina log(1+skaičius))
 • math.log10 (Grąžina skaičiaus 10 bazinį logaritmą)
 • math.pow (Grąžina x reikšmę, pakeltą laipsniu y)
 • math.sqrt (Grąžina skaičiaus kvadratinę šaknį)
 • math.acos (Grąžina arccos(x))
 • math.asin (Grąžina arcsin(x))
 • math.atan (Grąžina arctan(x))
 • math.cos (Grąžina reikšmės kosinusą)
 • math.hypot (Grąžina Euklido normą)
 • math.sin (Grąžina reikšmės sinusą)
 • math.tan (Grąžina reikšmės tangentą)
 • math.degrees (Paverčia radianus į laipsnius)
 • math.radians (Paverčia laipsnius į radianus)
 • math.pi (Grąžina π reikšmę)
 • math.e (Grąžina e reikšmę)
Žinoma, neapimsime visų šių funkcijų, bet padengsime didelę jų dalį.

Pradėkime nuo dviejų konstantų matematikos bibliotekoje. math.pi yra matematinė konstanta „π“, tavo kompiuteryje pasiekiamu tikslumu. math.e yra matematinė konstanta „e“, tavo kompiuteryje pasiekiamu tikslumu. Štai yra abiejų konstantų, įvestų interaktyviuoju režimu Python'o terminale, pavyzdys:

>>> import math
>>> math.e
2.718281828459045
>>> math.pi
3.141592653589793

Šios konstantos gali būti saugomos kintamajame, kaip ir bet kuris kitas skaičius. Žemiau pateikiamas būtent toks pavyzdys ir parodytos paprastos šių kintamųjų operacijos:

>>> conste = math.e
>>> (conste + 5 / 2) * 2.21
11.532402840894488
>>> constpi = math.pi
>>> (((7 /2.1) % constpi) * 2)
0.38348135948707984
>>>

Dabar pažvelk į funkcijas: pradėk nuo sąrašo viršaus ir judėk žemyn (kai kurios funkcijos bus praleistos). Kai žiūrėsi kiekvieną iš pavyzdžių, pabandyk išsiaiškinti, ką kiekviena funkcija daro. Šalia bus pateiktas sakinys ar du, kurie turėtų tau padėti.

Žemiau pateikiamas kiekvienos math modulio funkcijos pavyzdys ir kaip ji naudojama (išskyrus anksčiau nurodytas funkcijas, kurių nereikia paaiškinti)

>>> import math
>>> math.ceil(4.5) ** Suapvalina skaičių iki artimiausio skaičiaus po kablelio **
5
>>> math.ceil(4.1)
5
>>> math.copysign(4, -.4) ** Grąžina absoliučią reikšmę x su ženklu, kurį turi skaičius y. (x, y)
-4.0
>>> math.copysign(-4, 4)
4.0
>>> math.fabs(-44) ** Grąžina absoliučią skaičiaus reikšmę, kaip slankiojo kablelio reikšmę **
44.0
>>> math.factorial(4) ** Grąžina skaičiaus faktorialą **
24
>>> math.floor(4.3) ** Grąžina didžiausią sveikąjį skaičių, mažesnį arba lygų duotajam skaičiui **
4
>>> math.floor(4.99999)
4
>>> math.fsum([.1,.2,5,45.2,-.054,.4]) ** Grąžina visų skliausteliuose esančių skaičių sumą. Funkcija ne visada tiksli **
50.846000000000004
>>> math.isfinite(3) ** Grąžina True, jei reikšmė nėra begalinė ar NaN. Kitu atveju, grąžina False. **
True
 ← Įvadas į objektinį programavimą Python 3 Turinys Pabaiga →