Modulis angis

Iš wiki.angis.net.
Jump to navigation Jump to search

Modulyje angis yra bendro pobūdžio komandos, kurios naudojamos ne vien 2D žaidimamas programuoti.

angis.rašyk

angis.rašyk komandos pavyzdys
komanda angis.rašyk(tekstas...)
Sinonimai

angis.rasyk (be diakritinių ženklų)

angis.print

Paskirtis

Šia komanda išspausdinamas tekstas ir/arba skaičiai ekrane. Programos vykdymas sustoja 5 sekundėms, o praėjus šiam laikui, užrašymas išnyksta ir programos vykdymas tęsiamas toliau.

Ši komanda panaši į standartinio Python komandą print / rašyk, kuri neblokuoja programos veikimo. Kitaip tariant, angis.rašyk = rašyk(tekstas); angis.palauk(5)

Kodo pavyzdžiai
reikalinga angis

angis.rašyk("labas")
angis.rašyk("tau liko", x, "taškų")
angis.rašyk(10*2+5)
angis.rašyk()


angis.paklausk

komanda angis.paklausk(tekstas...): tekstas

Sinonimai

angis.paklauskTeksto

Paskirtis

Kodo pavyzdžiai

komanda angis.paklauskSkaičiaus(tekstas...): tekstas

angis.paklauskSkaiciaus = angis.paklauskSkaičiaus

angis.miegok

komanda angis.miegok(msek)
Sinonimai

angis.palauk

angis.sleep

Paskirtis

Šia komanda sustabdo programos veikimą tam tikram laiko tarpui. Naudinga, jeigu norite priversti vartotoją palaukti, kol kažkas programoje nutiks.

Komanda yra identiška tikrajai Python funkcijai sleep/palauk

Kodo pavyzdžiai
reikalinga angis

rašyk("palauk")
angis.miegok (2000)
rašyk("na va, jau baigiau skaičiuoti")

(ši programa parašo "palauk", tada po 2 sekundžių papildomai parašo "na va, jau baigiau skaičiuoti").

angis.naudosiuFailus

komanda angis.naudosiuFailus( failai: masyvas )
Sinonimai

nėra

Paskirtis
Progreso indikatorius.png

Su šita komanda tu įvedi programai failus, kuriuos naudosi. Reikalinga tam, kad angis užsikrautų tavo failus, kuriuos tu paskui naudosi programoje. Tai gali būti garsai, paveiksliukai. NaudosiuFailus yra neatsiejama žaidimų, filmukų bei kitų didesnių programų dalis.

Kol failai kraunami, ekrane rodomas progreso indikatorius.

Kodo pavyzdžiai
reikalinga angis

angis.naudosiuFailus(
    failai = ['pav/stat/13.png', 'pav/stat/3.png', 'pav/stat/7.png']
  )

angis.taikykFiltrą

komanda angis.taikykFiltrą( contrast, brightness, alpha, blur, noise, sepia, vignette, vintage, hue, saturation, night, greyscale )
Filtro naudojimo pavyzdys - kairėje paveiksliukas be filtro, dešinėje - su parametrais brightness=0.4, alpha=2, blur=1.1, sepia=1
Sinonimai

angis.pritaikykFiltrą

angis.filter

Paskirtis

Angis.taikykFiltrą pritaiko filtrą pasirinktai nuotraukai. Reikalinga norint pakeisti norimo vaizdo vizualius parametrus (pritaikyti foto filtrą)


Kodo pavyzdžiai
angis.taikykFiltrą(brightness=0.4, alpha=2, blur=1.1, sepia=1 )


angis.ištrinkFiltrą

komanda angis.ištrinkFiltrą()

Sinonimai

angis.resetFilter

Paskirtis

panaikina visus fotofiltro nustatymus

Kodo pavyzdžai
angis.ištrinkFiltrą()

angis.paspaudus

komanda angis.paspaudus(mygtukas, veiksmas)

Sinonimai

nėra

Paskirtis

Užregistruoja komandą (veiksmą), kuris iškviečiamas paspaudus mygtuką

Kodo pavyzdžiai
reikalinga angis

komanda sakykA(mygtukas):
  rašyk("paspaudei mygtuką A")

angis.paspaudus('a', sakykA)

angis.atleidus

komanda angis.atleidus(mygtukas, veiksmas)
Sinonimai

nėra

Paskirtis

Užregistruoja komandą (veiksmą), kuris iškviečiamas atleidus mygtuką.

Kodo pavyzdžiai
reikalinga angis

komanda sakykA(mygtukas):
  rašyk("atleidai mygtuką A")

angis.atleidus('a', sakykA)

klasė Taimeris

Taimerio klasė skirta daug kartų pakartoti kokį nors veiksmą, tam tikru dažniu. Veiksmas yra kartojamas foniniame režime, nestabdant programos.

Konstruktorius

Taimeris(veiksmas, dažnis)

Paskirtis

Konstruktorius - tai komanda sukurianti Taimerio objektą, nurodant šiuos parametrus:

 • veiksmas - sisteminės ar jūsų aprašytos komandos pavadinimas
 • dažnis - kas kiek laiko veiksmą reikia kartoti, nurodoma sekundėmis

Konstruktoriaus komandos grąžintą rezultatą - Taimerio objektą reikia išsisaugoti kintamąjame, kad vėliau būtų galimybė Taimerį sustabdyti iškviečiant metodą stok().

Kodo pavyzdžiai

t1 = angis.Taimeris(kasPusantrosSekundės, 1.5)

Metodai

komanda stok()

Sinonimai

stop()

Paskirtis

komanda nutraukia fone vykstančios komandos kartojimą. Taimeris sustabdomas.

Kodo pavyzdžiai

reikalinga angis

komanda kasPusantrosSekundės(): 
  angis.rašyk("būūū!")
  
t1 = angis.Taimeris(kasPusantrosSekundės, 1.5) 

#kažkada vėliau: 
t1.stok()