Modulis žaidimas

Iš wiki.angis.net.
Jump to navigation Jump to search


Šiame modulyje yra komandos ir klasės/objektai, kuriais patogu programuoti 2D žaidimamus.

Komandos

žaidimas.rašyk 

žr angis.rašyk

Sinonimai

žaidimas.rasyk

žaidimas.print

žaidimas.paklausk

žr. angis.paklausk

sinonimai

žaidimas.paklauskTeksto

žaidimas.paklauskSkaičiaus

žr. angis.paklauskSkaičiaus

Sinonimai

žaidimas.paklauskSkaiciaus

klasė Animacija

Konstruktorius

konstruktorius(failoVardas, pavadinimas, greitis)

konstruktorius(animacijųLapas, pavadinimas, greitis)

Metodai

komanda grok()

play = grok

komanda grokFone(amžinai)

playInBackground = grokFone


komanda stop()

stok = stop


komanda atsirask(elementas, x, y)

pasirodyk = atsirask

rodykis = atsirask

show = atsirask


komanda pasislėpk()

slėpkis = pasislėpk

hide = pasislėpk

Pavyzdžiai

klasė Garsas

Konstruktorius

konstruktorius(failoVardas)

Metodai

komanda grok()

komanda grokFone()

komanda stop()

stok     = stop;

Pavyzdžiai

klasė Scena

Konstruktorius

konstruktorius (plotis: 800, aukštis:600, plytelėsPlotis:50, plytelėsAukštis:50)

Metodai

komanda duokIšmatavimus(): scenosPlotis, scenosAukštis,

komanda duokPlytelėsIšmatavimus(): plotis, aukštis


komanda naudokPaveiksliuką(paveiksliukas)

naudokFoną = naudokPaveiksliuką

fonas = naudokPaveiksliuką

background = naudokPaveiksliuką

komanda sukurkPlytelę(failoVardas, stulpelis, eilutė): Plytelė


komanda pridėkPlytelę(plytelė, stulpelis:0, eilutė: 0): Plytelė

komanda išimkPlytelę()

komanda pridėkPlyteles(modelis, plytelėsPlotis, plytelėsAukštis)


komanda sukurkSluoksnį(): Sluoksnis

komanda duokSluoksnius(): Sluoksnis[]


komanda pelęUžvedus(komanda)

komanda pelęNuvedus(komanda)

komanda pelęPaspaudus(komanda)

komanda pelęAtleidus(komanda)

komanda pelęPaspaudusDešinįKlavišą(komanda)

komanda pelęAtleidusDešinįKlavišą(komanda)

komanda pelęJudinant(komanda)

Pavyzdžiai

klasė Sluoksnis

Metodai

komanda pridėkElementą(elementas, x, y)

komanda pridėkElementą(elementas, stulpelis, eilutė)


komanda duokElementą(x, y): elementas

komanda duokElementą(stulpelis, eilutė): elementas

klasė Plytelė

Konstruktorius

konstruktorius(failoVardas, x, y, tag)

Metodai

komanda naudokPaveiksliuką(failoVardas)

fonas = naudokPaveiksliuką;

background = naudokPaveiksliuką;

komanda naudokAnimaciją(animacija)

useAnimation = naudokPaveiksliuką;


komanda duokKoordinates(): x,y

komanda duokIšmatavimus(): width, height


komanda sukis(laipsniai, greitis)

komanda sukis(greitis, kryptis:"šiaurė","viršun","į viršų","vakarai","kairėn","pietūs","žemyn","į apačią","rytai","dešinėn","į dešinę")

pasisuk = sukis;

rotate = sukis;


komanda pasislėpk()

slėpkis = pasislėpk;

hide = pasislėpk;


komanda pasirodyk()

rodykis = pasirodyk;

show = pasirodyk;


komanda arMatomas(): boolean

yraMatomas = arMatomas;

matomas = arMatomas;

isVisible = arMatomas;

visible = arMatomas;

Pavyzdžiai

klasė Daiktas

(paveldi visus metodus iš Sluoksnio)

Konstruktorius

konstruktorius(failoVardas, x, y, tag)

Metodai

komanda teleportuokis(x, y);

atsirask = teleportuokis;

show = atsirask;

teleport = atsirask;


komanda duokKliūtį(): x, y, plotis, aukštis

komanda nustatykKliūtį(x, y, plotis, aukštis)


komanda prisikabinkPriePelės()

komanda atsikabinkNuoPelės()


komanda rodykZonas()

showZones = rodykZonas;

komanda slėpkZonas()

hideZones = slėpkZonas;


komanda piešim()

piešk  = piešim;

penDown = piešim;


komanda nebepiešim()

nebepiešk = nebepiešim;

nepiešk = nebepiešim;

nepiešim = nebepiešim;

penUp = nebepiešim;


komanda pelęUžvedus(komanda)

komanda pelęNuvedus(komanda)

komanda pelęPaspaudus(komanda)

komanda pelęAtleidus(komanda)

komanda pelęPaspaudusDešinįKlavišą(komanda)

komanda pelęAtleidusDešinįKlavišą(komanda)

komanda pelęJudinant(komanda)

Pavyzdžiai

klasė Veikėjas

(paveldi visus metodus iš Daikto ir Plytelės)

Konstruktorius

konstruktorius(failoVardas, x, y, tag)

Metodai

komanda sakyk(tekstas ...)

say = sakyk;

komanda paklausk(tekstas ...): tekstas

paklauskTeksto = paklausk;

komanda paklauskSkaičiaus(tekstas...): skaičius


komanda susidūrus(daiktas, komanda)


komanda judėk(kampas, greitis, dx, dy)

komanda judėk(atstumas, kampas, greitis, dx, dy)

move =judėk;


komanda stok()

stop = stok;


komanda animuok(animacija, judesys: "idle",)

animate = animuok;


komanda greitis(greitis)

speed = greitis;


komanda žingsnioIlgis(atstumas)

stepSize = žingsnioIlgis;


komanda žiūrėk(laipsniai)

pasisuk = žiūrėk;

turnTo = žiūrėk;


komanda pirmyn(žingsniai, greitis)

priekin = pirmyn;

forward = pirmyn;

fw = pirmyn;


komanda atgal(žingsniai, greitis )

back = atgal;


komanda kairėn(laipsniai = 90)

kairen = kairėn;

left = kairėn;


komanda dešinėn(laipsniai = 90)

desinen = dešinėn;

right = dešinėn;


komanda rodykVektorių()

showVector = rodykVektorių;

komanda slėpkVektorių()

hideVector = slėpkVektorių;


komanda prisikabinkPriePelės()

attachToMouse = prisikabinkPriePelės;

Pavyzdžiai

klasė AnimacijųLapas

Konstruktorius

konstruktorius (failoVardas) # jsonPath

Metodai

komanda animacija(pavadinimas, greitis): Animacija

sinonimas sukurk

Pavyzdžiai