Kryziuku nuliuku pavyzdys

Iš wiki.angis.net.
Jump to navigation Jump to search


Kryžiukų-nuliukų žaidimo pavyzdys Angies platformoje. Žaisti Kryžiukus nuliukus

Kompiuterio ėjimams paskaičiuoti naudojamas rekursiškas Minimax algoritmas.

Žaidimo sudėtingumui sumažinti reikia pakeisti paieškos gylį objektui MinimaxAlgoritmas.


Kad programa veiktų, reikia failų tictactoe.jpg , o.png ir x.png tavo paskyroje.

Žaidimo išvaizda.
reikalinga angis
reikalingas žaidimas

"""
sutartinės reikšmės (konstantos).
Ir modelyje, ir algoritmuose laikome, kad žmogaus ėjimai žymimi -1, o kompiuterio +1
"""
ŽMOGUS = -1
KOMPIUTERIS = +1

class Modelis:
  """
  Kryžiukų-nuliukų žaidimo modelis. Žino apie galimus ėjimus, moka žymėti žaidėjo ėjimą, ir nustatyti laimėtoją.
  """

  VISI_LANGELIAI = [[0,0], [1,0], [2,0], [0,1], [1,1], [2,1], [0,2], [1,2], [2,2]]

  komanda __init__(mano):
    mano.išNaujo()

  komanda išNaujo(mano):
    mano.langeliai = [ [0, 0, 0],
              [0, 0, 0],
              [0, 0, 0] ]

  komanda sukurkKloną(mano):
    """
    grąžina šios lentos kloną
    """
    klonas = Modelis()
    klonas.langeliai = []
    kiekvienam eil mano.langeliai:
      klonas.langeliai.append(eil[:])
    grąžink klonas

  komanda duokTuščiusLangelius(mano):
    """
    išrenka tuščius langelius iš lentos (t.y. galimus ėjimus).
    """
    ats = []

    kiekvienam eil intervalo(3):
      kiekvienam st intervalo(3):
        jei mano.langeliai[eil][st] == 0:
          ats.append([eil, st])

    grąžink ats

  komanda duokLaiminčiusLangelius(mano, žaidėjas):
    """
    grąžina laiminčių langelių sąrašą jei žaidimą laimėjo nurodytas žaidėjas
        arba None, jei niekas nelaimėjo
    """
    kiekvienam eil intervalo(0, 3):
      jei mano.langeliai[eil][0] == mano.langeliai[eil][1] == mano.langeliai[eil][2] == žaidėjas:
        grąžink [ [eil, 0], [eil, 1], [eil, 2] ]

    kiekvienam st intervalo(0, 3):
      jei mano.langeliai[0][st] == mano.langeliai[1][st] == mano.langeliai[2][st] == žaidėjas:
        grąžink [ [0, st], [1, st], [2, st] ]

    jei mano.langeliai[0][0] == mano.langeliai[1][1] == mano.langeliai[2][2] == žaidėjas:
      grąžink [ [0,0], [1,1], [2,2] ] 

    jei mano.langeliai[0][2] == mano.langeliai[1][1] == mano.langeliai[2][0] == žaidėjas:
      grąžink [ [0,2], [1,1], [2,0] ] 

    grąžink None

  komanda yraLangelisTuščias(mano, eilutė, stulpelis):
    """
    pasako, ar nurodytas langelis tuščias
    """
    grąžink mano.langeliai[eilutė][stulpelis] == 0

  komanda žymėkĖjimą(mano, eilutė, stulpelis, žaidėjas):
    """
    pažymi nurodytą langelį žaidėjui
    """
    mano.langeliai[eilutė][stulpelis] = žaidėjas

  komanda yraŽaidimasBaigtas(mano):
    """
    grąžina True, jei laimėjo kuris nors žaidėjas arba baigėsi langeliai
    """
    langeliai = mano.duokLaiminčiusLangelius(1)
    jei langeliai != None:
      grąžink True
      
    langeliai = mano.duokLaiminčiusLangelius(-1)
    jei langeliai != None:
      grąžink True

    jei len(mano.duokTuščiusLangelius()) == 0 :
      grąžink True

    grąžink False


class Interfeisas:
  """
  Moka vizualiai nupiešti 3x3 langelius, žymėti žaidėjų ėjimus, ir laiminčią simbolių liniją.
  Taip pat moka konvertuoti tarp ekrano koordinačių X,Y ir modelio koordinačių EILUTĖ,STULPELIS
  """

  komanda __init__(mano):
    angis.naudosiuFailus(['pav/efektai/sprogimas.json',
               'tictactoe.jpg', 'o.png', 'x.png'])

    žaidimas.duokSceną().fonas('tictactoe.jpg')

    mano.figūros = []

  komanda išNaujo(mano):
    kiekvienam f mano.figūros:
      f.išnyk()

    mano.figūros = []

  komanda paskaičiuokEilStulp(mano, x, y):
    eilutė = -1
    stulpelis = -1
    jei x > 10 ir x <= 267:
      stulpelis = 0
    ojei x > 267 ir x <= 524:
      stulpelis = 1
    ojei x > 524 ir x <=699:
      stulpelis = 2

    jei y > 10 ir y <= 200:
      eilutė = 0
    ojei y > 200 ir y <= 400:
      eilutė = 1
    ojei y > 400 ir y <=600:
      eilutė = 2

    grąžink eilutė, stulpelis

  komanda paskaičiuokXY(mano, eilutė, stulpelis):
    grąžink stulpelis * 240 + 80, eilutė * 200 + 40

  komanda pieškFigūrą(mano, eilutė, stulpelis, žaidėjas):
    x, y = mano.paskaičiuokXY(eilutė, stulpelis)
    failovardas = "o.png" jei žaidėjas == KOMPIUTERIS kituatveju "x.png"
    figūra = žaidimas.Daiktas(failovardas, x, y)

    mano.figūros.append(figūra)

  komanda sprogdink(mano, langeliai):
    kiekvienam eil, stulp langeliai:
      mano.rodykSprogimą(eil, stulp)

  komanda rodykSprogimą (mano, eilutė, stulpelis):
    x, y = mano.paskaičiuokXY(eilutė, stulpelis)
    sprogimas = žaidimas.Animacija(failoVardas = "pav/efektai/sprogimas.json", pavadinimas="sprogimas", greitis=0.5)
    sprogimas.atsirask(x, y)
    sprogimas.grokFone()

class Švieslentė:
  """
  Moka vizualiai ekrane parodyti žaidėjų surinktus taškus
  """
  komanda __init__(mano):
    mano.žmogausTaškai = 0
    mano.kompiuterioTaškai = 0

    mano.tekstas = žaidimas.Tekstas("kryžiukai 0 : nuliukai 0")

    mano.tekstas.atsirask (10, 10)
    mano.tekstas.spalva("#AAAAAA")
    mano.tekstas.dydis(15)

  komanda žymėkLaimėjimą(mano, laimėtojas):
    jei laimėtojas == ŽMOGUS:
      mano.žmogausTaškai = mano.žmogausTaškai + 1
    ojei laimėtojas == KOMPIUTERIS:
      mano.kompiuterioTaškai = mano.kompiuterioTaškai + 1
    mano.perpiešk()

  komanda perpiešk(mano):
    mano.tekstas.užrašas("kryžiukai "
              + str(mano.žmogausTaškai)
              + " : nuliukai "
              + str(mano.kompiuterioTaškai) )

class MinimaxAlgoritmas:
  """
  Moka rasti geriausią žaidėjo ėjimą pagal Minimax algoritmą.
  """
  komanda __init__(mano, modelis, paieškosGylis):
    mano.modelis = modelis
    mano.gylis = paieškosGylis

  komanda raskĖjimą(mano, žaidėjas):
    grąžink mano.__raskĖjimąRekursiškai(mano.modelis, žaidėjas, mano.gylis)

  komanda __raskĖjimąRekursiškai(mano, modelis, žaidėjas, gylis):

    jei modelis.yraLangelisTuščias(1, 1):
      grąžink [1, 1, žaidėjas] # centrinis langelis yra strategiškai svarbus

    tuštiLangeliai = modelis.duokTuščiusLangelius()
    jei len(tuštiLangeliai) == 0:
      grąžink [-1, -1, 0] # taip neturi būti

    jei len(tuštiLangeliai) == 8:
      grąžink [0, 0, žaidėjas] # jei užimtas tik vienas langelis, ir jis centre, tai užsiimam kampą.

    ats = None

    kiekvienam eil, st tuštiLangeliai:

      jei ats == None:
        ats = [eil, st, -žaidėjas]

      # bandom modeliuoti žaidėjo ėjimą į eil, st
      modelioKopija = modelis.sukurkKloną()
      modelioKopija.žymėkĖjimą(eil, st, žaidėjas)

      jei modelioKopija.duokLaiminčiusLangelius(žaidėjas) != None:
        grąžink [eil, st, žaidėjas] # garantuotas laimėjimas

      jei gylis <= 0:
        ats = [eil, st, 0] # garantuotos lygiosios, įsiminkim dėl viso pikto
        tęsk

      # rekursiškai modeliuojam tolimesnius žingsnius, pradedant nuo priešininko
      e, s, rezultatas = mano.__raskĖjimąRekursiškai(modelioKopija, -žaidėjas, gylis-1)

      jei rezultatas == žaidėjas:
        grąžink [eil, st, rezultatas] # galimas laimėjimas!

      jei rezultatas == 0:
        ats = [eil, st, 0] # galimos lygiosios, įsiminkim dėl viso pikto

    grąžink ats


class Taisyklės:
  """
  Užtikrina žaidimo taisykles: ėjimų eiliškumą, komponentų tarpusavio sąveiką
  """

  komanda __init__(mano, modelis, interfeisas, švieslentė, algoritmas):
    mano.modelis = modelis
    mano.interfeisas = interfeisas
    mano.švieslentė = švieslentė
    mano.algoritmas = algoritmas
    mano.žmogausĖjimas = True

  komanda išNaujo(mano):
    mano.modelis.išNaujo()
    mano.interfeisas.išNaujo()
    mano.žmogausĖjimas = True

  komanda žymėkŽmogausĖjimą(mano, eilutė, stulpelis):
    jei mano.žmogausĖjimas == False:
      grįžk

    jei mano.modelis.yraLangelisTuščias(eilutė, stulpelis) == False:
      grįžk

    mano.žmogausĖjimas = False

    mano.modelis.žymėkĖjimą(eilutė, stulpelis, ŽMOGUS)
    mano.interfeisas.pieškFigūrą(eilutė, stulpelis, ŽMOGUS)
    
    jei modelis.yraŽaidimasBaigtas():
      mano.__užbaikŽaidimą()
      grįžk

    eil, st, rezultatas = mano.algoritmas.raskĖjimą(KOMPIUTERIS)

    mano.modelis.žymėkĖjimą(eil, st, KOMPIUTERIS)
    mano.interfeisas.pieškFigūrą(eil, st, KOMPIUTERIS)

    jei mano.modelis.yraŽaidimasBaigtas():
      mano.__užbaikŽaidimą()
      grįžk

    mano.žmogausĖjimas = True

  komanda __užbaikŽaidimą(mano):
    laimintysLangeliai, laimėtojas = mano.__duokLaimėtoją()
    
    mano.švieslentė.žymėkLaimėjimą(laimėtojas)
    mano.interfeisas.sprogdink(laimintysLangeliai)

    mano.išNaujo()

  komanda __duokLaimėtoją(mano):
    ats = mano.modelis.duokLaiminčiusLangelius(ŽMOGUS)
    jei ats != None:
      grąžink ats, ŽMOGUS

    ats = mano.modelis.duokLaiminčiusLangelius(KOMPIUTERIS)
    jei ats != None:
      grąžink ats, KOMPIUTERIS

    grąžink mano.modelis.VISI_LANGELIAI, 0


modelis = Modelis()
interfeisas = Interfeisas()
švieslentė = Švieslentė()
algoritmas = MinimaxAlgoritmas(modelis, paieškosGylis = 3)
taisyklės = Taisyklės(modelis, interfeisas, švieslentė, algoritmas)

komanda pelėsPaspaudimas(pelėsX, pelėsY):
  eilutė, stulpelis = interfeisas.paskaičiuokEilStulp(pelėsX, pelėsY)
  jei eilutė >= 0 ir stulpelis >= 0:
    taisyklės.žymėkŽmogausĖjimą(eilutė, stulpelis)
   
žaidimas.pelęPaspaudus(pelėsPaspaudimas)