DeTrapper

Iš wiki.angis.net.
Jump to navigation Jump to search

DeTrapper žaidimas

Taip atrodo DeTrapper žaidimo vaizdas

Ši programa demonstruoja, kaip susikurti klasikinį minisweper stiliaus žaidimą, kuriame spaudinėjant ant langelių reikia suprasti, kuriuose langeliuose yra minos. Kiekviename neužminuotame langelyje būna arba skaičius, kuris nurodo šalia esančių minų kiekį arba tuščias (saugus plotas).

Šioje programėlėje panaudoti keli skirtingi vaizdo failai ir garsai, kurie atsiranda priklausomai nuo atlikto veiksmo.

Žaisti DeTrapper

Žaidimui reikalingi failai

Visus garsus ir vaizdus panaudotus šiame žaidime galima atsisiųsti čia.

DeTrapper žaidimo kodas

reikalinga angis
reikalingas žaidimas
import random


class TextBoard:
  def __init__(self, x, y, size, color):
    self.__color = color
    self.__text = žaidimas.Tekstas('')
    self.__text.atsirask (x, y)
    self.__text.spalva(self.__color)
    self.__text.dydis(size)
    self.__text.hide()

  def show(self):
    self.__text.show()

  def hide(self):
    self.__text.hide()

  def set_color(self, color):
    self.__color = color
    self.__text.spalva(color)

  def update_text(self, message):
    self.__text.tekstas(message)


class TimerBoard:
  def __init__(self, x, y, sound_player = None):
    spalva = '#AA0000'
    dydis = 20
    self.TIME_LIMIT = 999
    self.__x = x
    self.__y = y
    self.seconds = 0
    self.time_text = žaidimas.Tekstas('■■■')
    self.time_text.spalva(spalva)
    self.time_text.dydis(dydis)
    self.text_stopped = žaidimas.Tekstas('000')
    self.text_stopped.spalva(spalva)
    self.text_stopped.dydis(dydis)
    self.time_label = žaidimas.Tekstas('Time:')
    self.time_label.spalva(spalva)
    self.time_label.dydis(dydis - 4)
    # self.tekstas_stopped.hide()
    self.is_running = False
    self.timer_clock = None
    self.__sfx = sound_player
  
  def __get_text(self):
    return str(self.seconds).zfill(3)

  def __update(self):
    if self.is_running:
      self.seconds += 1
      if self.seconds >= self.TIME_LIMIT:
        self.seconds = self.TIME_LIMIT
        self.stop_timer()
      self.time_text.tekstas(self.__get_text())
      self.text_stopped.hide()
      if self.__sfx is not None:
        self.__sfx.play_sound('timer-tick')
      self.time_text.show(self.__x + 42, self.__y)
    else:
      self.time_text.hide()
      self.text_stopped.show(self.__x + 42, self.__y)

  def reset(self):
    self.seconds = 0
    self.stop_timer()
    self.display()

  def display(self):
    self.time_label.show(self.__x, self.__y + 2)
    if self.is_running:
      self.text_stopped.hide()
      self.time_text.tekstas(self.__get_text())
      self.time_text.show(self.__x + 42, self.__y)
    else:
      self.time_text.hide()
      self.text_stopped.tekstas(self.__get_text())
      self.text_stopped.show(self.__x + 42, self.__y)

  def start_timer(self):
    if not self.is_running:
      if self.timer_clock == None:
        self.timer_clock = angis.Taimeris(self.__update, 1)
      self.is_running = True
      self.display()

  def stop_timer(self):
    if self.is_running:
      self.is_running = False
      # self.timer_clock.stok()
      self.text_stopped.tekstas(self.__get_text())


class CoordsConveter:
  def __init__(self):
    self.areas = [
      ('tile', 51, 51, 500, 500),
      ('menu_m', 50, 10, 150, 30),
      ('menu_r', 250, 10, 310, 30)
    ]
  
  def calc_click_result(self, x, y):
    tile_col = x // 50
    tile_row = y // 50
    for area in self.areas:
      if area[1] <= x and x <= area[3] and area[2] <= y and y <= area[4]:
        return (area[0], tile_col, tile_row)
    return ('none', 0, 0)
      

class SoundPlayer:
  def __init__(self):
    self.__sfx = { }
    self.__is_muted = False

  def preload_sounds(self):
    sfx_list = ['trap-activated', 'timer-tick', 'slash', 'flag-in', 'flag-out', 'multi-clear', 'congrats', 'try-again']
    sfx_files = [f'garsai/{sfx}.mp3' for sfx in sfx_list]
    angis.naudosiuFailus(sfx_files)
    for sfx in sfx_list:
      self.__sfx[sfx] = angis.Garsas(f"garsai/{sfx}.mp3")

  def play_sound(self, sfx):
    if (not self.__is_muted) and (sfx in self.__sfx):
      self.__sfx[sfx].grokFone()

  def toggle_sound(self):
    self.__is_muted = not self.__is_muted
    return self.__is_muted


class TrapField:
  def __init__(self, sound_player):
    self.COLOR_MENU_TITLE = '#663300'
    self.COLOR_MENU_TEXT = '#884400'

    self.__border_parts = [ [1, 2, 3], [4, 14, 6], [7, 8, 9] ]
    self.__closed_tile = 'pav/traps/closed-field.png'
    self.__flagged_tile = 'pav/traps/flagged-field.png'
    self.__hint_files = [f'pav/traps/open-field-{hint}.png' for hint in range(10)]
    self.__board_tiles = []
    self.__sfx = sound_player
    self.__help_texts = []
    self.__is_help_visible = False

  def preload_pictures(self):
    gfx_files = [f'pav/plyt/{self.__border_parts[i][j]}.png' for i in range(3) for j in range(3)]
    gfx_files.append(self.__closed_tile)
    gfx_files.append(self.__flagged_tile)
    for hint in self.__hint_files:
      gfx_files.append(hint)
    angis.naudosiuFailus(gfx_files)
  
  def preload_sounds(self):
    self.__sfx.preload_sounds()

  def draw_board(self, width, height, scene):
    # border with empty field
    for y in range(height + 2):
      row = 0
      if 0 == y:
        row = 0
      elif y < height + 1:
        row = 1
      else:
        row = 2
      
      row_tiles = []
      for x in range(width + 2):
        col = 0
        if 0 == x:
          col = 0
        elif x < width + 1:
          col = 1
        else:
          col = 2
        
        tile = scene.sukurkPlytelę(f'pav/plyt/{self.__border_parts[row][col]}.png', x, y)
        row_tiles.append(tile)
      self.__board_tiles.append(row_tiles)
    # covered mine field 
    for y in range(1, height + 1):
      for x in range(1, width + 1):
        self.__board_tiles[y][x].naudokPaveiksliuką(self.__closed_tile)
  
  def get_closed_pic(self):
    return self.__closed_tile
 
  def update_tile(self, x, y, value):
    if 0 <= value <= 8:
      self.__board_tiles[y][x].background(self.__hint_files[value])
    elif value == 9:
      # self.__sfx.play_sound('trap-activated')
      self.__board_tiles[y][x].background(self.__hint_files[9])
    elif value == -1:
      # this place is not suitable for playing sound, cause on restart it happens <=81 times
      # self.__sfx.play_sound('flag-out')
      self.__board_tiles[y][x].background(self.__closed_tile)
    elif value == 10:
      # self.__sfx.play_sound('flag-in')
      self.__board_tiles[y][x].background(self.__flagged_tile)

  def toggle_help(self, width, height):
    if not self.__is_help_visible:
      # empty field
      for y in range(1, height + 1):
        for x in range(1, width + 1):
          self.__board_tiles[y][x].background(f'pav/plyt/{self.__border_parts[1][1]}.png')
      if len(self.__help_texts) == 0:
        self.__help_texts = [
          TextBoard(100, 80, 24, self.COLOR_MENU_TITLE),
          TextBoard(100, 120, 18, self.COLOR_MENU_TEXT),
          TextBoard(100, 150, 18, self.COLOR_MENU_TEXT),
          TextBoard(100, 180, 18, self.COLOR_MENU_TEXT),
          TextBoard(100, 210, 18, self.COLOR_MENU_TEXT),
          TextBoard(100, 240, 18, self.COLOR_MENU_TEXT),
          TextBoard(100, 260, 18, self.COLOR_MENU_TEXT)
        ]
        self.__help_texts[0].update_text('===== Help =====')
        self.__help_texts[1].update_text('[H] - toggle help: on/off')
        self.__help_texts[2].update_text('[M] - toggle mode: dig /flag')
        self.__help_texts[3].update_text('[R] - restart game')
        self.__help_texts[4].update_text('[S] - toggle sound: on/off')
        self.__help_texts[5].update_text('You can also use mouse to change mode')
        self.__help_texts[6].update_text('or restart the game')
      for txt in self.__help_texts:
        txt.show()
    else:
      for txt in self.__help_texts:
        txt.hide()
    self.__is_help_visible = not self.__is_help_visible
    return self.__is_help_visible


class DeTrapperGame:
  def __init__(self, width=9, height=9, traps_count=10):
    
    self.COLOR_DEFAULT = '#333333'
    self.COLOR_FOCUS_RESTART = '#3333AA'

    self.__width = width
    self.__height = height
    self.__traps_count = traps_count
    self.__sfx = SoundPlayer()
    self.__gfx = TrapField(self.__sfx)
    self.__scene = žaidimas.duokSceną()
    self.__converter = CoordsConveter()
    # field click mode: dig / flag 
    self.__mode_display = TextBoard(50, 10, 16, self.COLOR_DEFAULT)
    self.__restart_display = TextBoard(250, 10, 16, self.COLOR_DEFAULT)
    self.__restart_display.update_text('[R]estart')
    self.__time_display = TimerBoard(420, 10, self.__sfx)
    self.__info_display = TextBoard(50, 515, 16, self.COLOR_DEFAULT)
    self.MODES = [ 'dig', 'flag' ]
    self.__init_game()
    self.__draw_init_board()
    self.__started = False
    self.__is_help_visible = False

  def __init_game(self):
    self.__mode = 0
    self.__update_mode_display()
    self.__info_display.set_color(self.COLOR_DEFAULT)
    self.__info_display.update_text('[H] - toggle help on/off')
    self.__info_display.show()
    self.__is_help_visible = False
    self.ended = False
    self.won = False
    self.__board = []
    self.view = []
    for y in range(self.__height + 2):
      self.__board.append([])
      self.view.append([])
      for x in range(self.__width + 2):
        self.__board[y].append(0)
        self.view[y].append(0)
    self.__randomize_traps()
    self.__add_hints()

  def __randomize_traps(self):
    n = 0
    while n < self.__traps_count:
      x = random.randint(1, self.__width)
      y = random.randint(1, self.__height)
      if self.__board[y][x] == 0:
        self.__board[y][x] = 9
        n = n + 1

  def __add_hints(self):
    for y in range(self.__height + 2):
      for x in range(self.__width + 2):
        if self.__board[y][x] == 9:
          for dy in range(-1, 2):
            for dx in range(-1, 2):
              if dy == 0 and dx == 0:
                continue
              
              if self.__board[y+dy][x+dx] != 9:
                self.__board[y+dy][x+dx] += 1

  def __update_mode_display(self):
    if self.__mode == 0:
      self.__mode_display.set_color(self.COLOR_DEFAULT)
    else:
      self.__mode_display.set_color(self.COLOR_FOCUS_RESTART)
    mode_name = self.MODES[self.__mode]
    self.__mode_display.update_text(f'[M]ode: {mode_name}')
    
  def toggle_mode(self):
    self.__mode = (self.__mode + 1) % 2
    self.__update_mode_display()
    # debug 
    # self.show_message(f'New mode: {self.__mode}')

  def toggle_flag(self, x, y):
    if self.view[y][x] == 0:
      self.view[y][x] = 2
      self.__sfx.play_sound('flag-in')
      return 10
      # self.__gfx.update_tile(x, y, 10)
    elif self.view[y][x] == 2:
      self.view[y][x] = 0
      self.__sfx.play_sound('flag-out')
      return -1
      # self.__gfx.update_tile(x, y, -1)
    
    return self.__board[y][x]
  
  def toggle_sound(self):
    self.__sfx.toggle_sound()

  def show_message(self, text):
    self.__info_display.update_text(text)

  def open_field(self, x, y):
    if self.ended:
      return
    
    # when it's a flagged field or already opened - do nothing
    if x < 1 or self.__width < x or y < 1 or self.__height < y:
      # self.show_message(f'Out of bounds: {x}, {y} ')
      return

    if (self.__mode == 0 and self.view[y][x]==2) or self.view[y][x] == 1:
      # self.show_message(f"Can't click: ({x},{y}) - m={self.__mode}, v={self.view[y][x]}")
      return

    # self.show_message(f'Click: {x}, {y}, m={self.__mode}, v={self.view[y][x]}')
    if self.__mode == 1:
      value = self.toggle_flag(x, y)
      self.update_board(x, y, False)
      return

    if self.__board[y][x] == 0:
      # recursion to open all zero fields
      # does not work with bigger boards due to deepness limit!
      self.__sfx.play_sound('multi-clear')
      self.__clear_empty_zone(x, y)
    else:
      if self.__board[y][x] == 9:
        self.ended = True
        self.won = False
        value = 9
        self.__sfx.play_sound('trap-activated')
      else:
        self.__sfx.play_sound('slash')
      self.view[y][x] = 1

    # create method to check game status (won/lost)
    self.__check_completeness()
    self.update_board(x, y, True)

  def __clear_empty_zone(self, x, y):
    if x < 1 or self.__width + 1 <= x or y < 1 or self.__height + 1 <= y:
      return

    if self.view[y][x] != 0:
      return

    self.view[y][x] = 1
    if self.__board[y][x] > 0:
      return

    if self.view[y-1][x-1] == 0:
      self.__clear_empty_zone(x-1, y-1)
    
    if self.view[y-1][x] == 0: 
      self.__clear_empty_zone(x, y-1)
    
    if self.view[y-1][x+1] == 0:
      self.__clear_empty_zone(x+1, y-1)
    
    if self.view[y][x-1] == 0: 
      self.__clear_empty_zone(x-1, y)
    
    if self.view[y][x+1] == 0: 
      self.__clear_empty_zone(x+1, y)

    if self.view[y+1][x-1] == 0:
      self.__clear_empty_zone(x-1, y+1)
    
    if self.view[y+1][x] == 0: 
      self.__clear_empty_zone(x, y+1)
    
    if self.view[y+1][x+1] == 0:
      self.__clear_empty_zone(x+1, y+1)

  def is_solved(self):
    closed_count = 0
    for y in range(1, self.__height + 1):
      for x in range(1, self.__width + 1):
        if self.view[y][x] != 1 or self.__board[y][x] == 9:
          closed_count += 1
    return closed_count == self.__traps_count

  def __draw_init_board(self):
    self.__gfx.preload_pictures()
    self.__gfx.preload_sounds()
    self.__gfx.draw_board(self.__width, self.__height, self.__scene)
    self.__mode_display.show()
    self.__restart_display.show()
    self.__time_display.display()

  def update_board(self, x, y, full=False):
    if full:
      value = 0
      for y in range(1, self.__height + 1):
        for x in range(1, self.__width + 1):
          view = self.view[y][x]
          value = self.__board[y][x]
          self.__update_field(x, y, view, value)
    else:
      cell_value = -1
      if self.view[y][x] == 2:
        cell_value = 10
      elif self.view[y][x] == 1:
        cell_value = self.__board[y][x]
      self.__gfx.update_tile(x, y, cell_value)
  
  def __update_field(self, x, y, view, value):
    cell_value = -1
    if view == 2:
      cell_value = 10
    elif view == 1:
      cell_value = value
    self.__gfx.update_tile(x, y, cell_value)

  def __check_completeness(self):
    if not self.ended:
      self.won = self.is_solved()
      self.ended = self.won
    
    if self.ended:
      self.__time_display.stop_timer()
      self.__time_display.display()
      self.__restart_display.set_color(self.COLOR_FOCUS_RESTART)
      if self.won:
        self.__sfx.play_sound('congrats')
        self.__info_display.set_color('#008800')
        self.show_message(f'GG - You won! Press [R] to play again.')
      else:
        self.__sfx.play_sound('try-again')
        self.__info_display.set_color('#FF0000')
        self.show_message(f'Game is over! You lost. Press [R] to restart.')

  def restart(self):
    if self.__is_help_visible:
      self.toggle_help()

    self.__init_game()
    # self.show_message('')
    self.__sfx.play_sound('multi-clear')
    self.update_board(0, 0, True)
    self.__time_display.reset()
    self.__started = False
    self.__restart_display.set_color(self.COLOR_DEFAULT)    

  def toggle_help(self):
    self.__is_help_visible = self.__gfx.toggle_help(self.__width, self.__height)
    if not self.__is_help_visible:
      self.update_board(-1, -1, True)

  def __handle_mouse_click(self, pointerX, pointerY):
    element, col, row = self.__converter.calc_click_result(pointerX, pointerY)
    # debug
    # self.show_message(f'{element} ({col}, {row})')
    if element == 'tile':
      if self.__is_help_visible:
        return
      if not self.__started:
        self.__started = True
        self.__time_display.start_timer()
      self.open_field(col, row)
    elif element == 'menu_m':
      self.toggle_mode()
    elif element == 'menu_r':
      self.restart()

  def bind_mouse(self):
    žaidimas.pelęPaspaudus(self.__handle_mouse_click)# pradžia
FIELD_WIDTH = 9
FIELD_HEIGHT = 9
TOTAL_TRAPS_COUNT = 10


splayer = SoundPlayer()
splayer.preload_sounds()
def test_sound_player_tick():
  splayer.play_sound('dig')

def test_sound_player_trap():
  splayer.play_sound('multi-clear')


def play_game():
  # initiates game, draws board 
  game = DeTrapperGame(FIELD_WIDTH, FIELD_HEIGHT, TOTAL_TRAPS_COUNT)
  
  # žaidimas.pelęAtleidusDešinįKlavišą(toggle_flag)
  game.bind_mouse()

  # klaviatūra: mode, restart
  angis.atleidus('m', game.toggle_mode)
  angis.atleidus('M', game.toggle_mode)
  angis.atleidus('r', game.restart)
  angis.atleidus('R', game.restart)
  angis.atleidus('s', game.toggle_sound)
  angis.atleidus('S', game.toggle_sound)
  angis.atleidus('h', game.toggle_help)
  angis.atleidus('H', game.toggle_help)


play_game()

Svarbu! Nepamiršk įsikelti žaidime naudojamus paveiksliukus ir garsus per failų tvarkyklę. Visi DeTrapper žaidimui reikalingi failai yra čia.